HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 2: Veranderingen

 1. Ik weet hoe ik een interval moet noteren
 2. Ik ken de verschillende soorten van stijgen en dalen
 3. Ik kan een toenamediagram maken bij een grafiek
 4. Ik kan een grafiek tekenen bij een toenamediagram
 5. Ik kan een toenamediagram tekenen bij een formule
 6. Ik kan de gemiddelde verandering op een interval berekenen
 7. Ik kan de differentiequotiënt op een interval berekenen bij een grafiek
 8. Ik kan de differentiequotiënt op een interval berekenen bij een formule
 9. Ik kan de snelheid op één moment benaderen
 10. Ik kan steilheid van een grafiek op een punt benaderen m.b.v. het tekenen van een raaklijn
 11. Ik kan de formule van de raaklijn aan een grafiek opstellen m.b.v. de GR
 12. Ik kan de hellinggrafiek schetsen
 13. Ik kan de hellinggrafiek plotten op de GR
 14. Ik kan de afgeleide functie bepalen(1)
 15. Ik kan de afgeleide functie bepalen(2)

Over wiskundefilmpjes.nl contact