HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 6: De afgeleide functie

 1. Ik kan de formule van de raaklijn opstellen m.b.v. de afgeleide.
 2. Ik kan de raaklijnen bepalen bij een gegeven richtingscoëfficient.
 3. Ik kan de extreme waarden berekenen m.b.v. de afgeleide.
 4. Ik kan extreme waarden aantonen m.b.v. de afgeleide.
 5. Ik kan de afgeleide bepalen van f(x)=xn voor negatieve n.
 6. Ik kan raaklijnen en toppen bepalen bij gebroken functies.
 7. Ik kan de afgeleide bepalen van f(x)=xn voor elke n van R.
 8. Ik kan de afgeleide bepalen van f(x)=(ax+b)n met n geheel .
 9. Ik kan de afgeleide bepalen van f(x)=(ax+b)n voor elke n van R.
 10. Ik kan situaties optimaliseren m.b.v. de afgeleide.
 11. Ik kan oppervlakten optimaliseren bij grafieken.

Over wiskundefilmpjes.nl contact